Neo-impressionisme (=postimpressionisme) is een benaming voor een schilderstijl die in het midden van de jaren 1880 ontstond in Frankrijk.

4ART-M/M

Realisatie: carllos iolangi

Schilder Georges Seurat met de muziek van Prokofiev. Symphonie no 5.

4A-MATCH

Het neo-impressionisme gaat uit van een schildertechniek waarbij geen streken of vlakken op het doek worden aangebracht, maar stippen (pointillisme) of eventueel streepjes (divisionisme). Die stippen of streepjes werden niet meer gemengd op het palet, maar in verschillende combinaties in pure kleuren naast elkaar geplaatst. Bekende neo-impressionistische schilders: Georges Seurat en Paul Signac.