Het postimpressionisme is een verzameling van diverse stijlexperimenten die vanaf 1886 voortkwamen uit het impressionisme. Met name het neo-impressionisme, het pointillisme en het cloisonnisme.

4ART-M/M

Schilder: Vincent van Gogh en 

Muziek: Eric Satie

Realisatie: carllos iolangi